Antimon

prvky – polokovy – skupina arsenu

Seznam fotografií:

Foto 101: antimon - Allemont

 

Složení Sb
Symetrie trigonální (R3m)
Forma výskytu Vzácně se vyskytuje v krystalech romboedrického typu, často zdvojčatělých podle (0112). Běžně tvoří zrnité nebo miskovité agregáty.
Barva cínově bílá s nažloutlým odstínem
Lesk kovový
Štěpnost dokonalá podle {0001}
Tvrdost 3–3,5
Hustota 6,6–6,7
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti neprůhledný
Typy výskytu Vyskytuje se na hydrotermálních, metasomatických nebo subvulkanických ložiskách antimonu nebo stříbra, méně běžný je v polymetalických mineralizacích. Spíše ojediněle ho lze nalézt v pegmatitech nebo na některých ložiskách sulfidů nejasné geneze.
Výskyty ve světě hydrotermální ložiska Sb: Pezinok – Slovensko, Brandholz – Bavorsko, Törnäva – Finsko, New Brunswick – Kanada, Kernville, Erskine Creek – Kalifornie; pegmatity: Varuträsk – Švédsko, Oreana – Nevada; metasomatická ložiska Sb: Chang-Sha – Čína; subvulkanická žilná a metasomatická ložiska Sb, Hg, Au: Sarawak – Malajsie, Chalanches – Francie, Andreasberg – Německo, Sulitjelma – Norsko, Sala – Švédsko
Výskyty v ČR Krásná Hora, Milešov, Příbram
Další informace

http://webmineral.com/data/Antimony.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_2_prvky/kap_7_2_prvky.htm#7.2.2.3.

Zpět: klasifikace prvků

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz