Grafit

prvky – nekovy – skupina uhlíku

Seznam fotografií:

Foto 1: grafit - Velké Vrbno

Foto 2: grafit - Český Krumlov

Foto 3: grafit - Čučice

Foto 101: grafit - Cejlon

 

Složení C
Symetrie hexagonální (P63/mmc), trigonální (R3m)
Forma výskytu Vzácně se nachází ve větších tabulkovitých krystalech s převahou pinakoidů. Obvyklou formou výskytu jsou jemně i hruběji lupenité, stébelnaté, zrnité, celistvé nebo zemité agregáty.
Barva černá, černošedá
Lesk polokovový až zemitý
Štěpnost dokonalá podle {0001}
Tvrdost 1
Hustota 2,10 – 2,55
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti černý vryp, otírá se, neprůhledný, je velmi dobrým vodičem elektrického proudu a tepla, běžný je  polytyp 2H, vzácněji se vyskytuje polytyp 3R
Typy výskytu Je typický pro metamorfované horniny, vyskytuje se v různých stupních metamorfózy, převládá v grafitických rulách, kvarcitech, mramorech nebo amfibolitech. Může se vyskytovat v plášťových bazických horninách, ojediněle se nacházejí grafitové tabulky v některých pegmatitech.
Výskyty ve světě Alibert – Sibiř, Borrowdale – Anglie, Madagaskar, Warwick, Sterling Hill – New Jersey, Pargas – Finsko, Chardonnet – Francouzské Alpy, Ragedara – Srí Lanka
Výskyty v ČR Český Krumlov, Bližná, Velké Vrbno, Velké Tresné, Chvaletice, Běstviná, Chvalovice u Prachatic, Koloděje u Týna nad Vltavou, Nedvědice
Další informace

http://webmineral.com/data/Graphite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_2_prvky/kap_7_2_prvky.htm#7.2.3.1.

Zpět: klasifikace prvků

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz