Andalusit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

Seznam fotografií:

Foto 1: andalusit - Dyleň

Foto 2: andalusit - Dyleň

Foto 3: andalusit - Dolní Bory

Foto 4: andalusit - Dolní Bory

Foto 5: andalusit - Dolní Bory

Foto 6: andalusit - Čejov u Humpolce

Foto 7: andalusit - Branná

Foto 8: andalusit - Horní Lipová

Foto 9: andalusit - Ondřejovice u Zlatých Hor

Foto 10: andalusit - Obří skály, Jeseníky

Foto 101: andalusit - Sisuer Alpe, Tyroly

Foto 102: andalusit - Liesenz Alpy, Tyroly

Foto 103: andalusit - Pitzthal, Tyroly

Foto 104: andalusit - Totschertahl, Tyroly

Foto 105: andalusit - Gefrees, Bavorsko

Foto 106: andalusit - Gefrees, Bavorsko

 

Složení Al2SiO5
Symetrie rombická (Pnnm)
Forma výskytu Krystaly bývají sloupečkovité, pseudotetragonální, omezené jen pinakoidem a prizmatem. Vytváří stébelnaté, rovnoběžně nebo paprsčitě uspořádané agregáty nebo i nepravidelné shluky a zrnité agregáty.
Barva červenohnědá, červená, růžová, zelenavá, šedá, fialová
Lesk skelný
Štěpnost dobrá podle {110}
Tvrdost 6,5–7
Hustota 3,13–3,17
Indexy lomu N(α) = 1,629–1,640; N(β) = 1,633–1,644; N(γ) = 1,638–1,650
Jiné vlastnosti průsvitný až neprůhledný, bílý vryp, při teplotách 1 325–1 410 °C se mění v mullit, postupně zvětrává na sericit
Typy výskytu Bývá součástí magmatických hornin bohatých hliníkem (zejména granity nebo pegmatity). Je významným minerálem kontaktně metamorfovaných rohovců vzniklých z jílových sedimentů, v nichž se společně s cordieritem, biotitem, grafitem a křemenem objevuje v podobě tzv. chiastolitu. Nalezneme jej i v regionálně metamorfovaných horninách zejména na sekrečních čočkách křemen ve svorech. Tvoří součást minerální asociace rýžovisek drahých kamenů.
Výskyty ve světě Yosemite National Park – Kalifornie (pegmatity), Vihorlat – Slovensko (přeměna andezitu), Santa Tereza, Espirito Santo, Arassuahy – Brazílie, Etang-des-salles-de-Rohan – Francie, Lancaster, Westford – Massachusetts, Mimbowrie – Jižní Austrálie, Lisenz – Tyrolsko, Jaklovecká a Jamnická dolina – Západní Tatry (dvojslídné ruly); rýžoviště: Srí Lanka, Minas Gerais – Brazílie
Výskyty v ČR granity: Lhotka, Řásná, Mrákotín; pegmatity: Paseky u Písku, Kloub u Protivína, Čejov u Humpolce, Dolní Bory; kontaktní břidlice: Tehov, Světice, Rožmitál pod Třemšínem; svory: Pancíř, Holubáč u Sobotína, Vozka – Jeseníky
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Andalusite.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Andalusite

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_9_nesosil/kap_7_9_nesosil.htm#7.9.3.2.

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz