Atlas minerálů - andalusit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

<
>

foto minerálu

Foto 106: Vyleštěný řez krystalem andalusitu (chiastolitu) s charakteristickou kresbou, velikost 1 cm. Lokalita Gefrees, Bavorsko, sbírky ÚGV č. 6209.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz