Atlas minerálů - andalusit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

<
>

foto minerálu

Foto 105: Tence sloupcovité krystaly andalusitu (tzv. chiastolit) v kontaktně metamorfované břidlici. Lokalita Gefrees, Bavorsko, sbírky ÚGV č. 2996.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz