Atlas minerálů - andalusit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

<
>

foto minerálu

Foto 104: Nedokonale omezené sloupcovité krystaly andalusitu, délka 4,5 cm. Lokalita Totschertahl, Tyroly, sbírky ÚGV č. 8289.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz