Atlas minerálů - andalusit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

<
>

foto minerálu

Foto 103: Sloupcovitý, světle šedý krystal andalusitu, délka 2 cm. Lokalita Pitzthal, Tyroly, sbírky ÚGV č. 8290.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz