Atlas minerálů - andalusit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

<
>

foto minerálu

Foto 1: Pseudotetragonální krystal a červeně zbarvený stébelnatý agregát andalusitu v křemeni, šířka záběru 6 cm. Lokalita Dyleň, sbírky ÚGV č. 972.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz