Atlas minerálů - andalusit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

<
>

foto minerálu

Foto 2: Nedokonale vyvinuté, sloupcovité, pseudotetragonální krystaly andalusitu tmavě růžové barvy v křemeni. Lokalita Dyleň, sbírky ÚGV č. 2991.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz