Atlas minerálů - andalusit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

<
>

foto minerálu

Foto 3: Růžové sloupečkovité krystaly andalusitu zarostlé v křemeni, délka až 2 cm. Lokalita Dolní Bory, sbírky ÚGV č. 1978.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz