Atlas minerálů - andalusit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

<
>

foto minerálu

Foto 4: Hrubě stébelnatý agregát růžového andalusitu, leštěná plocha. Lokalita Dolní Bory, sbírky ÚGV č. 6200.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz