Atlas minerálů - andalusit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

<
>

foto minerálu

Foto 5: Červenorůžové, sloupečkovité krystaly andalusitu zarostlé v křemeni, délka 1 cm. Lokalita Dolní Bory.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz