Atlas minerálů - andalusit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

<
>

foto minerálu

Foto 7: Sloupcovitý, pseudotetragonální, tmavě růžový krystal andalusitu potažený muskovitem, délka 2 cm. Lokalita Branná, sbírky ÚGV č. 6198.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz