Feroaktinolit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca amfibolů

Seznam fotografií:

Foto 1: aktinolit - Sobotín

Foto 2: aktinolit - Sobotín

Foto 3: aktinolit - Sobotín

Foto 4: feroaktinolit - Mříč u Křemže

Foto 101: feroaktinolit - St. Gotthard, Švýcarsko

Foto 102: feroaktinolit - Jordonsmühl

Foto 103: aktinolit - Greiner, Tyroly

Foto 104: aktinolit - Zillertal

 

Složení Ca2Fe5 (Si8O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly jsou dlouze sloupcovité, agregáty nejčastěji zrnité, stébelnaté, vláknité s paralelním nebo radiálně paprsčitým uspořádáním, může mít až charakter azbestu. Speciálním typem velmi pevné agregace je tzv. nefrit.
Barva zelená, šedozelená
Lesk sklený, hedvábný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 5–6
Hustota 3,1–3,2
Indexy lomu N(alfa) = 1,642–1,677; N(beta) = 1,655–1,675; N(gama) = 1,663–1,702
Jiné vlastnosti křehký, častěji používané označení aktinolit odpovídá feroaktinolitu s vyšším obsahem Mg, se změnou složení se mění i vlastnosti
Typy výskytu V magmatických horninách je zpravidla produktem druhotné přeměny pyroxenů a olivínu bazických a ultrabazických hornin. Je typickým horninotvorným minerálem středně metamorfovaných bazických hornin (zelené břidlice, amfibolity, rohovce, aktinolitové břidlice, krupníky). Spíše ojediněle se vyskytuje ve skarnech nebo eklogitech.
Výskyty ve světě metamorfované horniny: Muránské Dlhé Lúky – Slovensko, Grossgreiner – Tyrolsko, Passo di Vizze, Val Malenco – Itálie, Chester – Vermont; Els – Horní Rakousko (přeměněná ultrabazika), Solidag – Turecko (Cr-ložisko).
Výskyty v ČR Drahonín u Tišnova, Smrček, Žďárská hora u Rudy nad Moravou (vše desilikované pegmatity), Sobotínsko – Smrčina, Zadní Hutisko (aktinolitové břidlice), metabazika: mariánskolázeňský komplex, železnobrodské krystalinikum, skupina Branné a další jednotky.
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Ferro-actinolite.shtml#.UFwTmmLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.2.3.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz