Atlas minerálů - feroaktinolit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca amfibolů

<
>

foto minerálu

Foto 2: Radiálně paprsčité, stébelnaté agregáty zeleného aktinolitu. Lokalita Sobotín, sbírky ÚGV č. 7014.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz