Atlas minerálů - feroaktinolit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca amfibolů

<
>

foto minerálu

Foto 1: Zelený stébelnatý agregát aktinolitu s radiálně paprsčitým uspořádáním, šířka záběru 7 cm. Lokalita Sobotín, sbírky ÚGV č. 7012.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz