Atlas minerálů - feroaktinolit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca amfibolů

<
>

foto minerálu

Foto 3: Zelený stébelnatý agregát aktinolitu, šířka záběru 5 cm. Lokalita Sobotín, sbírky ÚGV č. 7016.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz