Atlas minerálů - feroaktinolit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca amfibolů

<
>

foto minerálu

Foto 4: Jehlicovitý až stébelnatý agregát aktinolitu zelené barvy. Lokalita Mříč u Křemže, sbírky ÚGV č. 7009.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz