Atlas minerálů - feroaktinolit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca amfibolů

<
>

foto minerálu

Foto 101: Vláknitý agregát zeleného feroaktinolitu (dříve označení bysolit), šířka záběru 7 cm. Lokalita St. Gotthard, Švýcarsko, sbírky ÚGV č. 3103.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz