Atlas minerálů - feroaktinolit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca amfibolů

<
>

foto minerálu

Foto 102: Celistvý zelený agregát feroaktinolitu označovaný jako varieta nefrit. Lokalita Jordonsmühl, sbírky ÚGV č. 3048.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz