Atlas minerálů - feroaktinolit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca amfibolů

<
>

foto minerálu

Foto 103: Tmavě zelené sloupcovité krystaly aktinolitu s dokonalou štěpností, délka krystalů 6 cm. Lokalita Greiner, Tyroly, sbírky ÚGV č. 280.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz