Atlas minerálů - feroaktinolit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca amfibolů

<
>

foto minerálu

Foto 104: Tmavě zelený sloupcovitý krystal aktinolitu, délka 5 cm. Lokalita Zillertal, sbírky ÚGV č. 1843.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz