Granát

silikáty – nesosilikáty – skupina granátu

Seznam fotografií:

 

 

Skupina granátu zahrnuje celou řadu koncových členů, mezi běžnější granáty řadíme pouze šest minerálů:

pyrop: Mg3Al2(SiO4)3

almandin: Fe+23Al2(SiO4)3

spessartin: Mn3Al2(SiO4)3

grosulár: Ca3Al2(SiO4)3

andradit: Ca3Fe+32(SiO4)3

uvarovit: Ca3Cr2(SiO4)3

Významná izomorfní mísitelnost existuje mezi pyropem, almandinem a spessartinem (tzv. skupina pyralspitu) a mezi grosulárem, andraditem a uvarovitem (skupina ugranditu). Jiné izomorfní mísitelnosti jsou omezené a závisí na teplotě vzniku granátu. V přírodě se prakticky navyskytují čisté koncové členy, většina grnátů obsahuje jednu převažující složku a několik podřízených koncových členů.

Granáty se vyznačují relativně vysokými indexy lomu, vysokou hustotou, tvrdostí a kubickou symetií.

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz