Spessartin

silikáty – nesosilikáty – skupina granátu

Seznam fotografií:

Foto 1: spessartin - Vernířovice

Foto 101: spessartin - Aschaffenburg

 

Složení Mn3Al2 (SiO4)3
Symetrie kubická (Ia3d)
Forma výskytu Tvoří dokonale omezené krystaly s převládajícími plochami {110} a {211}, které jsou často rýhované. Běžně se vyskytuje v nepravidelných zrnech a zrnitých agregátech.
Barva červená, oranžově červená, hnědá
Lesk skelný
Štěpnost neštěpný
Tvrdost 6,5–7,5
Hustota 3,80–4,25
Indexy lomu N = 1,800
Jiné vlastnosti průhledný nebo průsvitný
Typy výskytu Je charakteristickým minerálem pegmatitů, vzácněji se nachází v některých granitech, aplitech nebo v dutinách ryolitů. Může vznikat i v metamorfních podmínkách glaukofanitové facie a na metamorfovaných ložiskách Mn rud.
Výskyty ve světě Aschafenburg, Ilfeld – Německo, Mt. Taylor – Nové Mexiko, Elba – Itálie, Iveland – Norsko, Broddbö – Švédsko, Miass – Ural, Amelia – Virgínie, Ramona (San Diego) – Kalifornie, Čučma, Betliar – Slovensko, Broken Hill – Austrálie, Ratnapura – Srí Lanka, Tsilaisina – Madagaskar
Výskyty v ČR pegmatity: Kříženec, Otov, Budislav, Maršíkov; metamorfované Fe a Mn rudy: Vernířovice, Švagrov, Chvaletice
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Spessartine.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_9_nesosil/kap_7_9_nesosil.htm#7.9.1.3.

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz