Grosulár

silikáty – nesosilikáty – skupina granátu

Seznam fotografií:

Foto 1: grosulár (varieta hesonit) - Žulová

Foto 2: grosulár - Žulová

Foto 3. grosulár - Žulová

Foto 4: grosulár - Staré Podhradí u Žulové

Foto 5: grosulár - Žulová, lom Jašek

Foto 6: grosulár (varieta hesonit) - Vápenná

Foto 7: grosulár - Vápenná

Foto 8: grosulár - Moravské Bránice

Foto 9: grosulár - Moravské Bránice

Foto 10: grosulár - Bludov u Šumperka

Foto 101: grosulár - Dognaczka, Banát

 

Složení Ca3Al2(SiO4)3
Symetrie kubická (Ia3d)
Forma výskytu Tvoří dokonale omezené krystaly izometrického habitu, běžně se vyskytuje v nepravidelných zrnech, zrnitých až celistvých agregátech.
Barva zelená, červeně hnědá až černá, vzácně bezbarvý, bílá, žlutavá
Lesk skelný
Štěpnost neštěpný
Tvrdost 6,5–7,5
Hustota 3,6
Indexy lomu N = 1,734–1,750
Jiné vlastnosti průhledný nebo průsvitný, odrůda hesonit
Typy výskytu Je častým minerálem kontaktních karbonátových hornin na kontaktu s granity a pegmatity, v menší míře i jiných kontaktně i regionálně metamorfovaných hornin (taktity, skarny, erlany). Hojný je i na aluviálních rýžoviskách.
Výskyty ve světě kontaktně metamorfované horniny: Ciclova – Rumunsko, Monte di Castiglione – Elba, údolí Ala, Passo del Faiallo, Val di Gava, Monzoni – Itálie, Xalostoc, jezero Jaco – Mexiko, Vesuv, Monte Somma – Itálie, Madras – Indie; aluviální rýžoviska: Srí Lanka, povodí řeky Tsavo v okolí Kilimandžára – Keňa, Tanzánie
Výskyty v ČR Žulová, Vápenná, Bludov, Věchnov, Obří důl, Hazlov u Chebu
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Grossular.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_9_nesosil/kap_7_9_nesosil.htm#7.9.1.4.

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz