Andradit

silikáty – nesosilikáty – skupina granátu

Seznam fotografií:

Foto 1: andradit - Krhovice u Znojma

Foto 2: andradit - Mirošov u Dolní Rožínky

Foto 101: andradit - Dognacska, Banát

Foto 102: andradit - Dognacska

Foto 103: andradit - Wurlitz, Bavorsko

 

Složení Ca3Fe+32 (SiO4)3
Symetrie kubická (Ia3d)
Forma výskytu Vytváří dokonale omezené krystaly dodekaedrického typu, běžná jsou nepravidelná zrna nebo zrnité agregáty.
Barva zelená, žlutozelená, hnědočervená, hnědá (kolofonit), černá (melanit)
Lesk skelný
Štěpnost chybí
Tvrdost 6,5–7
Hustota 3,7–4,1
Indexy lomu N = 1,87–1,89
Jiné vlastnosti průhledný až průsvitný
Typy výskytu Je typickým hlavním horninotvorným minerál magnetitových skarnů a erlanů. V menší míře se vyskytuje v alkalických magmatitech (černá odrůda melanit). Jen ojediněle tvoří součást kontaminovaných pegmatitů.
Výskyty ve světě Kaiserstuhl – Bádensko, Frascati – Itálie, Kuusamo – Finsko, Gardiner Plateau, Kangerdlugssuaq Fiord – Grónsko, Roch Neir – údolí Ala, Itálie, Dobšiná – Slovensko, Montjovet – Valle d΄Aosta (Itálie), Bobrovka – Ural, San Benito – Kalifornie; skarny a erlany: Banát – Rumunsko, Arendal – Norsko, Daškesan – Ázerbajdžán, Cale – Španělsko, Långban – Švédsko, Franklin – New Jesrey
Výskyty v ČR skarny a erlany: Měděnec, Malešov, Věchnov, Vlastějovice nad Sázavou, Dlouhá Lhota u Neveklova, Bludov; fonolity: Ústí nad Labem – Mariánská hora, vrch Tachov u Doks
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Andradite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_9_nesosil/kap_7_9_nesosil.htm#7.9.1.5.

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz