Almandin

silikáty – nesosilikáty – skupina granátu

Seznam fotografií:

Foto 1: almandin - Petrov nad Desnou

Foto 2: almandin - Zbyslav u Čáslavi

Foto 3: almandin - Strážek

Foto 4: alamandin - Zlatý Chlum u Jeseníku

Foto 5: almandin - Přibyslavice u Čáslavi

Foto 6: almandin - Maršíkov

Foto 7: alamandin - Ceřnovice u Tábora

Foto 101: almandin - Hitachi Makabe, Yamano

Foto 102: alamandin - Zillertal, Tyrolsko

Foto 103: alamandin - Zillertal, Tyroly

Foto 104: almandin - Csiklova, Banát

Foto 105: alamandin - Zillertal, Tyroly

 

Složení Fe+23Al2 (SiO4)3
Symetrie kubická (Ia3d)
Forma výskytu Běžně tvoří krystaly s plochami rombického dodekaedru, tetragon-trioktaedru nebo jejich kombinace. Často se vyskytuje ve formě izometrických zrn, zrnitých nebo celistvých agregátů.
Barva červená, červenofialová, červenohnědá, hnědočerná
Lesk skelný až mastný
Štěpnost chybí
Tvrdost 7–8
Hustota 4,19
Indexy lomu N = 1,83
Jiné vlastnosti průhledný nebo průsvitný, bezbarvý vryp, neomezeně mísitelný s pyropem a spessartinem
Typy výskytu Je typickým minerálem regionálně metamorfovaných hornin (fylity, svory, ruly, amfibolity, granulity) a to od facie zelených břidlic, přes amfibolitovou až po granulitovou. Méně často se může vyskytovat v některých typech granitů, včetně jejich vulkanických ekvivalentů a v žulových pegmatitech. Při zvětrávání hornin se koncentruje v psefitických a psamitických sedimentech.
Výskyty ve světě Ötztalské a Zillertalské Alpy – Tyrolsko, Monte dei Granati – Itálie, Bodö – Norsko, Fort Wrangel – Aljaška, Monteneve – Itálie, Čepelare – Bulharsko (rula), Horné Breziny u Zvolena – Slovensko, Džajpur, Hajdarábád – Indie, Ratnapura – Srí Lanka; rozsypy: Tanzanie, Madagaskar, Zimbabwe
Výskyty v ČR svory: Zlatý Chlum u Jeseníku, Holubáč a Anenský pramen u Petrova nad Desnou; ruly: Tábor – Granátová skála, Starkoč u Čáslavi; pegmatity: Přibyslavice, Dolní Bory
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Almandine.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_9_nesosil/kap_7_9_nesosil.htm#7.9.1.2.

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz