Uvarovit

silikáty – nesosilikáty – skupina granátu

Seznam fotografií:

Foto 101: uvarovit - Ural

Foto 102: uvarovit - Ural

Foto 103: uvarovit - Bisorsk, Ural

 

Složení Ca3Cr2 (SiO4)3
Symetrie kubická (Ia3d)
Forma výskytu Tvoří dokonale omezené krystaly izometrického habitu s plochami {110} nebo {211} nebo nepravidelná zrna.
Barva smaragdově zelená
Lesk skelný
Štěpnost neštěpný
Tvrdost 6,5–7
Hustota 3,4–3,8
Indexy lomu N = 1,86
Jiné vlastnosti průhledný až průsvitný, bílý vryp
Typy výskytu Granát vyskytující se v některých serpentinitech, mramorech, metamorfovaných dolomitech a na metamorfovaných ložiskách měděných rud v bazických magmatitech nebo ve vulkanosedimentárních komplexech.
Výskyty ve světě Outokumpu – Finsko (metamorfované ložisko měděných rud), Jordanow – Polsko (serpentinit), Rörösu – Norsko, Saranovskoje, Kyštym – Ural
Výskyty v ČR  
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Uvarovite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_9_nesosil/kap_7_9_nesosil.htm#7.9.1.6.

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz