Atlas minerálů

Klasifikace třídy fosfátů, arsenátů a vanadátů

Oddělení - skupina - minerál

Oddělení bezvodých fosfátů skupina trifylínu trifylín
    lithiofilit
  skupina xenotimu xenotim
  skupina monazitu monazit
  skupina herderitu herderit
  skupina amblygonitu amblygonit
    montebrasit
  skupina triplitu triplit
    zwieselit
  skupina libethenitu libethenit
    olivenit
    adamin
  skupina lazulitu lazulit
    scorzalit
  pseudomalachitu pseudomalachit
  apatitu fluorapatit
    chlorapatit
    hydroxylapatit
    pyromorfit
    mimetit
    vanadinit
Oddělení vodnatých fosfátů skupina variscitu variscit
    skorodit
  skupina vivianitu vivianit
    erytrin
    annabergit
  skupina autunitu autunit
    torbernit

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz