Monazit

fosfáty – bezvodé fosfáty – skupina monazitu

Seznam fotografií:

Foto 1: monazit - Údraž u Písku

Foto 2: monazit - Písek

Foto 3: monazit - Dolní Bory

Foto 101: Smonazit - Miask, Ural

Foto 102: monazit - Bahia, Brazílie

Foto 103: monazit - Norsko

Foto 104: monazit - Ural

Foto 105: monazit - Madagaskar

Foto 106: monazit - Landsverk, Norsko

 

Složení (Ce, La, Nd, Th) (PO4)
Symetrie monoklinická (P21/n)
Forma výskytu Tvoří tence až tlustě tabulkovité krystaly podle {100} nebo protažené podle osy z, obvykle s nedokonale vyvinutými plochami. Dvojčatí podle (100). Vyskytuje se v zrnech nebo zrnitých až celistvých agregátech.
Barva hnědá, světle žlutá, červenohnědá, tmavohnědá
Lesk skelný až pryskyřičný
Štěpnost zřetelná podle {001}
Tvrdost 5–5,5
Hustota 4,8–5,5
Indexy lomu N(alfa) = 1,785; N(beta) = 1,787; N(gama) = 1,840
Jiné vlastnosti přesněji se označuje podle převládajícího prvku REE, např. monazit-Ce, monazit-La, monazit-Nd, může podléhat metamiktní přeměně
Typy výskytu Je častým akcesorickým minerál některých intruzív, hlavně biotitových granitů, charnockitů, nefelinických syenitů a karbonatitů. Objevuje se jako druhotná akcesorie albitizovaných žul. Větší krystalky tvoří v žulových pegmatitech nebo na žilách alpské parageneze. Těží se hlavně z aluviálních rozsypů, kde se koncentruje z matečných hornin.
Výskyty ve světě plutonické magmatity: Fort-Dauphin – Madagaskar, Mountain Passo – Kalifornie, Bukuru, Jos Plateau – Nigerie; pegmatity: Mars Hill – Severní Karolína, Creek Pass – Colorado, Arendal, Moss a Hitterö – jižní Norsko, Miass – Ural, Ambatofotsikely a Ampangabe – Madagaskar; greiseny: Llallagua – Bolívie; alpské žíly: Binnatal – Švýcarsko, Maderanertal – Uri (Švýcarsko); náplavy: Travancor – Indie, Srí Lanka, delta Nilu, Bahia a Espiritu Santo – Brazílie, Fort-Dauphin – Madagaskar, řeka Sanarka – Ural.
Výskyty v ČR pegmatity: U obrázku, Mlacká křížatka, Údraž – vše v okolí Písku, Velká Kraš u Vidnavy; aluvia: pokusně těžen na Otavě
Další informace

http://webmineral.com/data/Monazite-(Ce).shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_8_fosfaty/kap_7_8_fosfaty.htm#7.8.1.1.

Zpět: klasifikace fosfátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz