Xenotim

fosfáty – bezvodé fosfáty – skupina xenotimu

Seznam fotografií:

Foto 1: xenotim - Věžná u Nedvědice

Foto 2: xenotim - Písek

Foto 101: xenotim - Hitterö, Norsko

 

Složení Y(PO4)
Symetrie tetragonální (I41/amd)
Forma výskytu Krystaly jsou sloupečkovité, podobné zirkonu, někdy i tlustě tabulkovité podle báze. Tvoří nepravidelná zarostlá zrna.
Barva hnědá, žlutá, šedá, nazelenalá, načervenalá
Lesk skelný až pryskyřičný
Štěpnost dobrá podle {100}
Tvrdost 4,5
Hustota 4,4–5,1
Indexy lomu N(o) = 1,721; N(e) = 1,816
Jiné vlastnosti bílý až nahnědlý vryp, může být radioaktivní nebo metamiktně přeměněný, vykazuje poměrně bohatou izomorfii
Typy výskytu Je akcesorický minerál v granitových pegmatitech, méně častý je v syenitových pegmatitech. Někdy se objevuje na ložiskách Sn, vzácný je na alpských žilách. Těží se hlavně ze sekundárních rozsypů.
Výskyty ve světě pegmatity: Kragerö, Hitterö, Tvedestrand, Garta, Setasdal u Ivelandu, Raade u Mossu – Norsko, Ytterby – Švédsko, Madagaskar, Išikava a Suišojama – Fukušima (Japonsko); granity: komplex Jos-Bukuru – Nigerie; alpské žíly: Binnatal, La Fibbio a Monte Prosa u Sv. Gotthardu – Švýcarsko; říční písky: Jos – Nigerie, Bahia a Minas Gerais – Brazílie; mořská rýžoviště: North Westland – Nový Zéland.
Výskyty v ČR pegmatity: U obrázku, Nový rybník, Ptáčkovna, Údraž (vše okolí Písku), Sušice, Drahonín; písky: Otava, okolí Písku
Další informace

http://webmineral.com/data/Xenotime-(Y).shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_8_fosfaty/kap_7_8_fosfaty.htm#7.8.1.2.

Zpět: klasifikace fosfátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz