Vivianit

fosfáty – vodnaté fosfáty – skupina vivianitu

Seznam fotografií:

Foto 1: vivianit - Borovina u Třebíče

Foto 2: vivianit - Borovina u Třebíče

Foto 3: vivianit - Košťálová Olešnice

 

Složení Fe3(PO4)2 . 8H2O
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly bývají dlouze sloupcovité podle osy z nebo zploštělé, tabulkovité, obvykle s nerovným povrchem. Vyskytuje se v hlízovitých, radiálně paprsčitých a hvězdičkovitých agregátech, znám též vláknitý nebo zemitý.
Barva modrá až zelená, přechází až do černé
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {010}
Tvrdost 1,5–2
Hustota 2,68
Indexy lomu N(alfa) = 1,580–1,626; N(beta) = 1,598–1,662; N (gama) = 1,627–1,699
Jiné vlastnosti namodralý vryp
Typy výskytu Je pozdním minerálem vysokoteplotních rudních ložisek a skarnů, bývá produkt oxidace pyritu, objevuje se v sedimentogenním prostředí bohatém na fosfor a železo.
Výskyty ve světě skarny: Copper Canyon – Nevada, greiseny: Cornwall a Tavistock – Anglie, Llallagua – Bolívie; hydrotermální Pb-Zn žíly: Trepča – Srbsko, Leadvill – Colorado; oxidace pyritu: Amberg, Aurbach a Bodenmais – Bavorsko (Německo), Bingham Canyon – Utah; sedimenty: Kerč a Anapa u Novorossijska – Rusko, Mullica Hill – New Jersey, Drenthe – Holandsko, Anloa – Kamerun.
Výskyty v ČR produkt oxidace pyritu: Chvaletice, Litošice; pegmatity: Otov; v organogenních hmotách: Soběslav, Boží Dar, Velké Tresné; Borovina u Třebíče
Další informace

http://webmineral.com/data/Vivianite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_8_fosfaty/kap_7_8_fosfaty.htm#7.8.2.5.

Zpět: klasifikace fosfátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz