Olivín

silikáty – nesosilkáty – skupina olivínu

Seznam fotografií:

Foto 1: olivín - Smrčí u Semil

Foto 2: olivín - Smrčí u Semil

Foto 3:olivín - Kozákov u Semil

Foto 4: olivín - Kozákov u Semil

 

Minerály skupiny olivínu jsou hlavními horninotvornými minerály především v bazických a ultabazických magmatických horninách. Hlavní izomorfní řada forsterit (Mg2SiO4) a fayalit (Fe2SiO4) vykazuje neomezenou izomorfní mísitelnost. Koncový člen tefroit (Mn2SiO4) je přítomen zpravidla v nevýznamném množství.

V přírodě se můžeme v některých paragenezích setkat s téměř čistým forsteritem, čistý železnatý člen fayalit je poměrně vzácný. Nejčastěji se v horninách vyskytuje izomorfní směs s obsahem 10-20 obj. % fayalitové složky, kterou běžně označujeme jako olivín.

Většina přírodních olivínů má žlutouelenou barvu, skelný lesk a poměrně rychle podlého druhotným přeměnám, zejména serpentinizaci.

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz