Fayalit

silikáty – nesosilikáty – skupina olivínu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Fe2SiO4
Symetrie rombická (Pbnm)
Forma výskytu Tvoří krátce sloupcovité krystaly někdy zploštělé podle (100), časté jsou zrnité agregáty.
Barva světle zelenavě žlutá, v zvětralém stavu červenohnědá až černá
Lesk skelný
Štěpnost zřetelná podle {010} a {001}
Tvrdost 6,5
Hustota 4,39
Indexy lomu N(α) = 1,731–1,824; N(β) = 1,760–1,864; N(γ) = 1,773–1,875
Jiné vlastnosti křehký, bezbarvý vryp
Typy výskytu Představuje vzácnou součást fayalitových a amfibol-fayalitových granitů a některých vulkanicko-intruzivních komplexů. Vyskytuje se v některých syenitech, v bazických magmatických horninách nebo v dutinách obsidiánů a liparitů. Je častou součástí sklovitých strusek antropogenního původu.
Výskyty ve světě Mourne Mts. – Severní Irsko, Jos Plateau – Nigérie, Cuddia Mida – Itálie, Salt Lake Crater – Oahu (Havajské ostrovy), Coso Hot Springs – Kalifornie, Beaver Lake – Yellowstonský národní park, Fayal – Azorské ostrovy; Stillwater – Montana
Výskyty v ČR Mutěnín
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Fayalite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_9_nesosil/kap_7_9_nesosil.htm#7.9.2.2.

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz