Tefroit

silikáty – nesosilikáty – skupina olivínu

Seznam fotografií:

Foto 101: tefroit - Franklin, New Jersey

 

Složení Mn2SiO4
Symetrie rombická (Pnma)
Forma výskytu Tvoří krátce sloupcovité krystaly nebo zrnité až celistvé agregáty.
Barva olivově zelená, šedá, namodrale zelená, červenohnědá
Lesk skelný až mastný
Štěpnost neštěpný
Tvrdost 6,5
Hustota 4,11–4,39
Indexy lomu N(α) = 1,759; N(β) = 1,797; N(γ) = 1,860
Jiné vlastnosti průsvitný
Typy výskytu Bývá součástí metamorfovaných sedimentů obohacených manganem a metamorfovaných Fe-Mn a Mn ložisek.
Výskyty ve světě Treburland – Cornwall, Långban, Pajsberg – Švédsko, Franklin, Sterling Hill – New Jersey, Broken Hill – Austrálie.
Výskyty v ČR Chvaletice, Zdechovice
Další informace http://www.webmineral.com/data/Tephroite.shtm

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz