Forsterit

silikáty – nesosilkáty – skupina olivínu

Seznam fotografií:

Foto 1: forsterit - Smrčí u Semil

Foto 2: forsterit - Smrčí u Semil

Foto 3: forsterit - Smrčí u Semil

Foto 4. forsterit - Smrčí u Semil

 

Složení Mg2SiO4
Symetrie rombická (Pbnm)
Forma výskytu Vzácně tvoří krátce až dlouze sloupcovité krystaly zploštělé podle (100), dvojčatí podle (031). Běžně se vyskytuje v hrubě zrnitých agregátech nebo vytváří nodule.
Barva žlutá, žlutozelená, zelenavá, bezbarvý
Lesk skelný
Štěpnost špatná podle {001} a {010}
Tvrdost 6,5
Hustota 3,21–3,33
Indexy lomu N(α) = 1,635; N(β) = 1,651; N(γ) = 1,670
Jiné vlastnosti běžně se přeměňuje na minerály serpentinové skupiny, v běžných horninách obsahuje do 20 % fayalitové komponenty
Typy výskytu Olivín s převahou forsteritové složky je typický minerál bazických i ultrabazických hornin, serpentinizovaných ultrabazik a vzniká ve facii amfibolových a pyroxenových rohovců a facii sanidinitové. Čistý forsterit se vyskytuje v kontaktně i regionálně metamorfovaných dolomitových mramorech a erlanech.
Výskyty ve světě Monti Albani – Itálie, Snarum, Modum – Norsko, Vesuv, Monte Somma – Itálie, Sar-e-Sang – Afghanistán, Crestmor – Kalifornie
Výskyty v ČR mramory: Vápenný vrch u Raspenavy, Sušice; skarn: Višňová u Moravského Krumlova; bazalty: Smrčí a Podmoklice u Semil, Mezina u Bruntálu, množství terciérních vulkanitů v českém masivu
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Forsterite.shtm

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_9_nesosil/kap_7_9_nesosil.htm#7.9.2.1.

Zpět: klasifikace nesosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz