Atlas minerálů - amfibol

silikáty – inosilikáty – skupina amfibolu

<
>

foto minerálu

Foto 11: Černý, skelně lesklý krystal amfibolu ve vulkanické brekcii. Lokalita Vlčí hora u Černošína.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz