Atlas minerálů - amfibol

silikáty – inosilikáty – skupina amfibolu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Světle zelená, dokonale štěpná zrna amfibolu (smaragditu), velikost zrn 2 cm. Lokalita Laastal-Wallis, Švýcarsko, sbírky ÚGV č. 2129.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz