Atlas minerálů - amfibol

silikáty – inosilikáty – skupina amfibolu

<
>

foto minerálu

Foto 10: Tmavě hnědočerný, stébelnatý agregát amfibolu, šířka záběru 4 cm. Lokalita Měděnec, sbírky ÚGV, bez čísla.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz