Atlas minerálů - amfibol

silikáty – inosilikáty – skupina amfibolu

<
>

foto minerálu

Foto 7: Černý, skelně lesklý automorfní krystal amfibolu s monoklinickou symetrií, velikost 1,5 cm. Lokalita Lukov, sbírky ÚGV č. 7033.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz