Atlas minerálů - amfibol

silikáty – inosilikáty – skupina amfibolu

<
>

foto minerálu

Foto 8: Černý sloupcovitý agregát amfibolu s dobře patrnou podélnou štěpností, šířka záběru 5 cm. Lokalita Rešice, sbírky ÚGV č. 7034.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz