Atlas minerálů - amfibol

silikáty – inosilikáty – skupina amfibolu

<
>

foto minerálu

Foto 6: Černý sloupcovitý krystal amfibolu s monoklinickou symetrií, velikost 1 cm. Lokalita České středohoří, sbírky ÚGV č. 7031.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz