Atlas minerálů - amfibol

silikáty – inosilikáty – skupina amfibolu

<
>

foto minerálu

Foto 5: Černé sloupcovité krystaly „obecného“ amfibolu, světle šedý plagioklas v gabru. Lokalita Pecerady, sbírky ÚGV č. 2123.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz