Atlas minerálů - amfibol

silikáty – inosilikáty – skupina amfibolu

<
>

foto minerálu

Foto 4: Černé tence sloupečkovité krystaly vápenato-alkalického amfibolu v těšínitu. Řepiště u Frýdku-Místku.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz