Atlas minerálů - amfibol

silikáty – inosilikáty – skupina amfibolu

<
>

foto minerálu

Foto 3: Černé sloupcovité krystaly amfibolu v pegmatitové žíle. Lokalita Domanínek u Bystřice nad Pernštejnem.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz