Atlas minerálů - amfibol

silikáty – inosilikáty – skupina amfibolu

<
>

foto minerálu

Foto 2: Černé automorfní krystaly amfibolu ve výlevné neovulkanické hornině. Lokalita Obřice, České středohoří.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz