Atlas minerálů

Klasifikace třídy halogenidů

Oddělení - skupina - minerál

oddělení jednoduchých bezvodých halogenidů skupina halitu halit
    sylvín
  skupina salmiaku salmiak
  skupina fluoritu fluorit
oddělení jednoduchých vodnatých halogenidů skupina carnallitu carnallit
oddělení komplexních halogenidů skupina kryolitu kryolit
oddělení oxihalogenidů a hydroxihalogenidů skupina atacamitu atacamit

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz