Halit

halogenidy – jednoduché bezvodé – skupina halitu

Seznam fotografií:

Foto 101: halit - Vieliczka, Polsko

Foto 102: halit - Vieliczka, Polsko

Foto 103: halit - Vieliczka, Polsko

Foto 104: halit - Vieliczka, Polsko

Foto 105: halit - Vieliczka, Polsko

Foto 106: halit - Hallstadt, Rakousko

Foto 107: halit - Hallstadt, Rakousko

Foto 108: halit - Marmaroš, Rumunsko

Foto 109: halit - Marosújvar, Rumunsko

Foto 110: halit - Kalusz, Polsko

 

Složení NaCl
Symetrie kubická (Fm3m)
Forma výskytu Krystaly mají převážně kubický typus, s příměsí močoviny v nasyceném roztoku vytváří okteadry. Agregáty bývají zrnité, celistvé, stébelnaté nebo kostrovité.
Barva bezbarvý, bílá, šedá, hnědá, masově červená, modrá
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {100}
Tvrdost 2
Hustota 2,16
Indexy lomu N = 1,544
Jiné vlastnosti slabě hygroskopický, velmi slabě elektricky vodivý, při dlouhodobém tlaku plastický
Typy výskytu Významná ložiska halitu vznikala evaporací mořské vody v zátokách ustupujícího moře v teplých klimatických zónách. Krystalizuje často z vysokoteplotních fumarol, vykvétá na půdách aridních oblastí, recentně je významným minerálem v solných jezerech aridních oblastí, nachází se také na ložiskách ledku. Vzácně vzniká z termálních vod.
Výskyty ve světě recentní evaporitová ložiska: záliv Karabogaz – Kaspické moře; fosilní evaporitová ložiska: pánev mezi řekami Angarou a Lenou – Sibiř, Salt Range, Paňdžáb – Pakistán, Stassfurt, Bernburg, Heringen, Dürrenberg, Hannover – Německo, Wieliczka, Bochnia – Polsko, Salzkammer, Hallstatt, Bad Ischl, Hallein, Aussee, Berchtesgaden, Hall – Rakousko, Solná Baňa u Prešova, Zbudza, Zalužice – Slovensko, Vaud - Bex – Švýcarsko, Kaluš – Ukrajina, Solikamsk, Orenburg – Rusko.
Výskyty v ČR Ostrava (vytváří krápníky v dolech)
Další informace

http://webmineral.com/data/Halite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_3_halov/kap_7_3_halov.htm#7.3.1.1.

Zpět: klasifikace halogenidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz