Sylvin

halogenidy – jednoduché, bezvodé – skupina halitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení KCl
Symetrie kubická (Fm3m)
Forma výskytu Tvoří krystaly krychlového typu, vzácně osmistěny nebo jejich spojky s krychlí. Agregáty jsou celistvé až zrnité, sloupcovité nebo vytváří povlaky.
Barva bílá, šedá, modrá, červená
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {100}
Tvrdost 2,5
Hustota 1,99
Indexy lomu N = 1,490
Jiné vlastnosti křehký, průhledný, větší rozpustnost než halit
Typy výskytu V menší míře doprovází halit na evaporitových ložiskách, jinak se vyskytuje velmi vzácně. Nachází se na sopečných fumarolách, může být produktem metasomatické alterace carnallitu nebo vykvétá v aridních oblastech.
Výskyty ve světě Stassfurt, Hannover, Wathlingen u Celle – Německo, Wittelsheim – Francie), Kaluš – Ukrajina, Salton Sea – Kalifornie.
Výskyty v ČR  
Další informace

http://webmineral.com/data/Sylvite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_3_halov/kap_7_3_halov.htm#7.3.1.2.

Zpět: klasifikace halogenidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz