Sekaninait

silikáty – cyklosilikáty – skupina cordieritu

Seznam fotografií:

Foto 1: sekaninait - Dolní Bory

Foto 2: sekaninait - Dolní Bory

Složení (Fe2+,Mg)2Al3 (AlSi5O18)
Symetrie rombická (Cccm)
Forma výskytu Vytváří sloupcovité, nedokonale omezené šestiboké kónické krystaly nebo zrnité agregáty.
Barva světle modrá až modrofialová
Lesk skelný
Štěpnost dobrá podle {100}, odlučnost podle {001}
Tvrdost 7,5
Hustota 2,77
Indexy lomu N(α) = 1,561; N(β) = 1,572; N(γ) = 1,576
Jiné vlastnosti průsvitný, barva vrypu bílá, je koncovým členem řady cordierit – sekaninait
Typy výskytu Je součástí některých pegmatitů, vzácně se nachází v granitických horninách.
Výskyty ve světě  
Výskyty v ČR Dolní Bory
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Sekaninaite.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Sekaninaite

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_11_cyklosil/kap_7_11_cyklosil.htm#7.11.1.3.

Zpět: klasifikace cyklosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz